| | | | | | |

Achterhoek Raad heft het glas op RegioExpres en nieuwe plannen 2023

De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond 12 december voor de laatste maal in dit kalenderjaar in de DRU Cultuurfabriek. Startend met een toost bij de ontvangst samen met gedeputeerden Jan van der Meer en Peter van ‘t Hoog van Provincie Gelderland, Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Raad en 8RHK ambassadeurs en Rens Steintjes, voorzitter thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid op de gezamenlijk geslaagde lobby voor de RegioExpres. Op de agenda voor de vergadering stond de vaststelling van het Uitvoeringsplan 2023, gebaseerd op de herziene Visie 2030; hét kompas voor de regionale samenwerking. Verder werd de raad onder andere geïnformeerd over, de aanvraag van een nieuwe RegioDeal, de Noordelijke aftakking Betuweroute, de Regionale Woonagenda en Achterhoek Gezond. Ook werd teruggeblikt op het geanimeerde derde Jaarcongres Achterhoek Monitor en de uitgave daarvan. De vergadering startte ludiek met een applaus door de Achterhoek Raad voor de gemeente Montferland om te laten weten dat zij van harte welkom is zich aan te sluiten bij de regionale samenwerking. Opvolgend en ter bekrachtiging van een bezoek dat enkele bestuursleden van 8RHK ambassadeurs op uitnodiging van de gemeenteraad van Montferland onlangs brachten aan Montferland voor een oriëntatie hierop.

‘We zaten op die trein’
De Achterhoek heeft gezamenlijk een jarenlange succesvolle lobby gevoerd voor de komst van de RegioExpres. Breed gedragen zaten meerdere partijen, zoals zorgpartijen en de onderwijssector, ondernemers, provincie en lokale overheden op die trein voor het bereiken van een verbeterde OV-verbinding. Gedeputeerde Jan van der Meer: Mijn termijn als gedeputeerde zit er na de huidige op. Ik had een top vijf met wat ik wilde behalen tijdens mijn zitting. Ik kan u verklappen dat de RegioExpres op nummer één stond. Graag proost ik samen met u op de tijdswinst die deze treinverbinding voorziet voor de Achterhoek, met een dubbelspoor en een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem. Daarmee ontstaat maar liefst een kortere reistijd van 13 minuten tot Arnhem-Centraal.”  

Uitvoeringsplan 2023 uitvoerig besproken en vastgesteld
De Thematafels en de Achterhoek Board hebben vanuit de herziene Visie 2030, die in de vorige vergadering van de Achterhoek Raad is vastgesteld, de focus voor 2023 bepaald in een concept Uitvoeringsplan. Diverse raadsleden reageerden uitgebreid op het plan, stelden verschillende vragen aan de Board en gaven vervolgens unaniem een ‘go’. Meerdere leden van de Achterhoek Raad tipten uitdagingen aan, zoals op het gebied van zorg, wonen en natuurbehoud, naast meerdere complimenten die werden gegeven. Freek Jansen van OOG- Onafhankelijken Oost-Gelre sprak in namens meerdere lokale partijen en legde onder meer de nadruk op snelle fietsverbindingen én had een algemene beoordeling: “Het uitvoeringsplan staat vol met Engelse termen, doe mij maar onze streektaal zoals: Vake bu’j te bange.” Rens Spijkers van VVD Oude IJsselstreek beaamde dat: “Het was af en toe even ‘doorploeteren’ maar de projecten moeten natuurlijk allemaal een mooie naam hebben. Aan de hoeveelheid zie je wat we in korte tijd toch maar mooi hebben gedaan in de regio en daar mogen we trots op zijn. Een inhaalslag zie ik ook nog voor me door de gemeenteraden meer te laten samenwerken op regionale thema’s, zoals op het gebied van economie, energie en zorg.” Diverse leden uit de Achterhoek Board beantwoorden de vragen en lichtten de ambities toe.

Toelichting 8RHK Gezond door Renée Wilke, lid van de Achterhoek Board

Ingediende motie niet aangenomen
Raadslid Luuk Preijde bracht namens PvdA Achterhoek een motie in over gezondheidsongelijkheid in de Achterhoek. Hij vroeg de Achterhoek Board te onderzoeken wat de status daarvan is en wat de invloed is van armoede, de hoge inflatie en energieprijzen. Renée Wilke gaf vanuit de Achterhoek Board een toelichting en gaf aan dat er al veel inzicht is, onder meer op de website waarstaatjegemeente.nl en bij de GGD. En dat aanvullend onderzoek niet echt meerwaarde heeft. De regio werkt vanuit 8RHK Gezond integraal samen op gezondheid; met preventie en eigen regie als uitgangspunt. De motie kreeg 38 stemmen voor en 110 tegen, en werd daarmee niet aangenomen.

Alle bijbehorende stukken zijn te vinden op: https://8rhk.nl/vergaderstukken-achterhoek-raad/
De volgende vergadering van de Achterhoek Raad is maandag 3 april 2023.