Ondermijning in zicht

Ondermijning in zicht

De ligging van de Achterhoek aan de grens met Duitsland, de infrastructuur van weg, water en spoor in en rondom de regio, de vele bedrijventerreinen en het uitgestrekte buitengebied maken de Achterhoek tot een interessante regio voor georganiseerde criminaliteit. Zeker zolang er geen zicht op is.

Zonvarken

Zonvarken

Zonvarken is een revolutionair varkenshouderijconcept.Het laat zien dat maximaal dierenwelzijn, minimale emissies van CO2, ammoniak, fijnstof en geur én een gezond inkomen voor de boer prima samen kunnen gaan.