Zoekresultaten

Geavanceerd zoeken

2185 pagina's gevonden

Verduurzamen van woningen in de Achterhoek krijgt impuls

post

Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV), een project van de Achterhoek Agenda 2020, spant zich samen met haar partners in om het verduurzamen en energiezuinig maken van woningen in de Achterhoek een krachtige impuls te geven. Liesbeth Spies nam 20 maart het voortgangsrapport van ADV in ontvangst. Vol ambitie zet ADV deze koers de komende tijd voort. Doel…

Lees meer

3 april: extra avond over Krimp Basisonderwijs

post

De projectgroep Transitieatlas Primair Onderwijs van Achterhoek2020 organiseert interactieve sessies om tot een optimaal onderwijsaanbod te komen. De regio heeft te maken met een ingrijpende bevolkingstransitie. Een van de gevolgen daarvan is dat er op het gebied van onderwijs een mismatch ontstaat. Om met deze opgaven te kunnen omgaan, is besloten de Transitieatlas Primair Onderwijs samen…

Lees meer

Nieuwsuur: Reportage krimp Achterhoek

post

Nieuwsuur besteedde in de uitzending van woensdag 12 maart aandacht aan de krimpproblematiek in de Achterhoek. Onder andere Liesbeth Spies, voorzitter stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, komt in deze reportage aan het woord: “Krimp is nog niet het speerpunt dat het zou moeten zijn.”

Lees meer

Project kernenfoto’s op stoom

post

Achterhoekse inwoners benoemden ‘parels en puinhopen’ in hun kern. Mist er iets? Zend gerust uw foto’s in per mail of  www.facebook.com/Achterhoek2020. Dit kan nog tot eind mei. De Achterhoek heeft het  project Kernenfoto’s opgezet met als doel de leefbaarheid van de Achterhoek te behouden en input te leveren voor  de regionale Woonvisie van de provincie Gelderland, net als…

Lees meer

4 april: Ondernemen in de Achterhoek DOEN

post

‘Ondernemen in de Achterhoek DOEN’ is een innovatieve ondernemersavond voor ondernemers van groot tot klein, van starter tot zzp’er. Een avond om elkaar te inspireren, informeren en motiveren. Op een verantwoorde en duurzame manier blijven vernieuwen en ontwikkelen werkt. Als ondernemer in de Achterhoek moet u durven doen. Door het samen te doen, ontstaan er meer mogelijkheden en groeit de…

Lees meer

Website Achterhoekse Corporaties online

post

Sinds kort is de website van de Achterhoekse corporaties een feit. Op dit platform leest u alles over de samenwerking tussen de verschillende Achterhoekse woningcorporaties, die partner zijn van Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV). Zij gaan  in 2014 en 2015 in totaal 1.500 woningen verduurzamen. Dit grote aantal is onderverdeeld over een flink aantal projecten met een financiële bijdrage…

Lees meer

Publicatie ‘De Achterhoek anticipeert’

post

Bekijk het handzame boekje dat pas is verschenen over de Leerkring voor raadsleden in 2013. Achterhoekse raadsleden volgden in 2013 een Leerking over krimp met als onderwerpen onderwijs, voorzieningen , zorg, economie en transitie. Achterhoek2020, provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken namen hiertoe het initiatief.

Lees meer

Verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen

post

Minister Schultz van Haegen besluit tot verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen. Besluit tot wijziging ter visie van 4 maart tot en met 15 april 2014.  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede vastgesteld. Door dit besluit wordt de aanleg van een verdiepte ligging…

Lees meer

Pr8werk: Flexibilisering van de arbeidsmarkt

post

Hoe komen de 12000 ZZP’ers of Zelfstandige Professionals (ZP’ers) in de Achterhoek aan meer werk? Dat was de afgelopen twee jaar de opdracht en de betekenis van het project Pr8werk. Ook de komende twee jaar gaat Pr8werk hiermee door! Een terug- en vooruitblik. Het project Pr8werk wordt vrijwillig bemenst door zeven ZP’ers uit de Achterhoek. Zij willen meer kansen creëren voor hun collega’s en daarmee…

Lees meer

Innovatiehub Biomassa maakt flitsende start

post

Zeven R&D (Research & Development)-projecten zijn gestart bij Achterhoekse bedrijven dankzij werving en bemiddeling van de Innovatiehub Biomassa.  “Door overlap in de projecten en onderlinge discussie tussen de studenten ontstaat daadwerkelijk een versnelling van de innovatie”, zegt manager Iris Walhout. “Voor de toekomst van de betrokken bedrijven, de regio en de ontwikkelingen in de mestsector…

Lees meer

Brandbrieven accijnsverhoging

post

De Achterhoek heeft twee brieven naar ‘Den Haag’ gestuurd over de gevolgen van de accijnsverhoging op brandstof voor de lokale economie in de grensstreek. VNO-NCW Achterhoek stuurde een brandbrief naar de ministeries van Economische Zaken en Financiën die mede werd ondertekend door de voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020. Afschriften van deze brief zijn gestuurd…

Lees meer

Van data naar dialoog, samen kijken naar oplossingen

post

Wat hebben inwoners van de Achterhoek nodig om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij? Welke vormen van hulp en ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Hiervoor is inzicht nodig in de huidige en verwachte toekomstige situatie. Lees verder.  

Lees meer