Grensland College een feit, nog nauwere samenwerking en scholing met Duitsland

Grensland College een feit, nog nauwere samenwerking en scholing met Duitsland

Woensdag 30 september stond een werkbezoek van Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, in de Achterhoek gepland. Vanwege aangescherpte coronamaatregelen kon zijn bezoek helaas niet doorgaan. Het programma stond in het teken van projecten die tot stand zijn gekomen door de Regio Deal, grensoverschrijdende projecten in het bijzonder. In beknopte versie en…

Achterhoekse woningcorporaties: sociale alarmering voor 3.000 huurders

Achterhoekse woningcorporaties: sociale alarmering voor 3.000 huurders

De Achterhoekse woningcorporaties Sité, Wonion, ProWonen en De Woonplaats gaan de sociale alarmering van Leefsamen aanbieden bij 3.000 huishoudens met senioren. Bij een incident of panieksituatie worden hiermee naasten automatisch gealarmeerd via een app. De corporaties werken hierbij nauw samen met Zlimthuis, Leefsamen en De Naobers onder de noemer ‘Zlimsamen’. Het initiatief is mede mogelijk…

Achterhoekse wooncoöperatie – pilot 10 ‘Uuthuuskes’ voor jongeren

Achterhoekse wooncoöperatie – pilot 10 ‘Uuthuuskes’ voor jongeren

Vanaf 7 juli is de eerste wooncoöperatie in de Achterhoek een feit. Tijdelijke kleine flexwoningen, de zogenoemde Uuthuuskes, dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. Gestart wordt met een pilot…

Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek

Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek

Aftrap Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030 Op 9 juli is het Preventie Akkoord Achterhoek getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De Achterhoekse variant gaat een stap verder…

Inschrijving voor Achterhoekse ondernemers voor MKB-deal geopend

Inschrijving voor Achterhoekse ondernemers voor MKB-deal geopend

Samen d’ran voor hogere arbeidsproductiviteit! Vandaag werd de MKB-deal officieel geopend voor de Achterhoek door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. MKB’ers met 10-100 medewerkers kunnen vanaf nu zich inschrijven voor de MKB-deal op www.8rhk.nl/mkbdeal. In twee jaar tijd is plek voor 100 Achterhoekse ondernemers om met elkaar te komen tot een verbeterplan voor…

Innovatieve, GPS-bestuurde “reuzenbemester” bespaart op meststoffen

Innovatieve, GPS-bestuurde “reuzenbemester” bespaart op meststoffen

In Beltrum is op 16 juni de eerste test uitgevoerd met een bemester voor vloeibare meststoffen die speciaal is ontwikkeld voor het werken op akkers met al groeiende maïsplanten. Het bemesten van groeiende planten leidt tot een betere benutting van de toegediende mineralen. De planten groeien er beter door en het minimaliseert de kans op…

Subsidie voor passende seniorenhuisvesting in Aalten

Subsidie voor passende seniorenhuisvesting in Aalten

8RHK ambassadeurs ondersteunt een pilot van een nieuwe woonvorm door woningcorporatie De Woonplaats, zorginstelling Marga Klompé en gemeente Aalten. Hiermee creëren de partijen langer zelfstandig wonen met een nieuwe woonvorm tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis in. Het complex De Kattenberg in Aalten is de locatie van deze pilot. Echtparen waarvan één dementeert blijven samenwonen…

Primeur: verwerking bermgras tot veenvervanger in potgrond

Primeur: verwerking bermgras tot veenvervanger in potgrond

Voor het eerst is een project gestart om de organische fractie uit bermgras te verwerken tot een duurzame vervanger van veen in potgrond. Potgrond bestaat voor meer dan de helft uit fossiel veen, waarvoor men natuurgebieden in onder andere de Baltische staten en Finland afgraaft. Gebruik van veen is daarom niet circulair, resulteert in blijvende…

Zlimsamen voor langer duurzaam thuiswonen

Zlimsamen voor langer duurzaam thuiswonen

Persoonlijke veiligheid en verbondenheid met de naaste omgeving zijn belangrijk voor ouderen, vooral om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Via een combinatie van Leefsamen en Zlimthuis ontstaat het loket Zlimsamen. De doelstelling is om 3000 huurders van 65 jaar en ouder aan te laten sluiten op het platform. Daarmee wordt automatisch een alarmmelding geactiveerd bij…

Provincie Gelderland € 9,5 miljoen extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

Provincie Gelderland € 9,5 miljoen extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

Gelderse statenleden hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van 9,5 miljoen euro voor de Achterhoek. Daarmee is dit de eerste regio die een substantieel bedrag ontvangt voor de gebiedsagenda. 8RHK-ambassadeurs ziet de steun als erkenning voor de samenwerking en het uitvoeren van goede projecten. Inzet op Smart werken en Smart living Met dit mooie bedrag kunnen…