Nieuwsberichten

Geavanceerd zoeken

No posts

1342 nieuwsberichten gevonden

Burgervader van de Achterhoek gaat naar Arnhem

Eerste burger van Doetinchem, Herman Kaiser, wordt per 19 augustus burgemeester van Arnhem. Daarmee komt automatisch ook een einde aan zijn voorzitterschap van Regio Achterhoek.  Kaiser heeft zich vanaf 2006 ingezet voor het samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten. Die gemeenten onderling sterker verbinden en daarmee de Achterhoek op de kaart zetten was zijn ambitie, en…

Lees meer

Provincie en Achterhoek samen de boer op voor aanpak krimp

Heel wat ondernemers en bewoners nemen zelf initiatieven om in te spelen op de krimp in de Achterhoek. Provincie Gelderland en de Achterhoek willen deze initiatieven gebruiken als input voor een nieuwe samenwerkingsagenda (of transitieatlas) die samen met Achterhoek2020-partners wordt opgesteld. Waar zit energie en urgentie? Tijdens een bestuurlijk treffen op 3 april is afgesproken…

Lees meer

Rapport Kansrijk Platteland

Lees het rapport over de ontwikkeling van het landelijk gebied van de Achterhoek; informatie over de actuele toestand, de belangrijkste partijen, de huidige ontwikkelingen en de bedreigingen en kansen. Kansrijk Platteland Achterhoek_4

Lees meer

Subsidie voor burgerinitiatief

De provincie verstrekt subsidie tot € 30.000,- voor activiteiten die bijdragen aan actief burgerschap en de aanpak van bevolkingskrimp. Subsidieburgerinitiatief

Lees meer

Muziek zonder grenzen: Duits-Nederlands Mozer-festival in Groenlo

Ongeveer 250 jonge muzikanten uit Duitsland en Nederland ontmoeten elkaar op zaterdag 22 juni in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Hier treden bands en orkesten uit Kreis Borken en de Achterhoek tussen 14.00 en 19.00 uur afwisselend op tijdens het vrij toegankelijke Mozer-festival. Regio Achterhoek organiseert het festival, ondersteund door Kreis Borken en de Euregio….

Lees meer

Verkeersmodel voor de Achterhoek

De Achterhoek bereidt zich voor op de toekomst, ook op het gebied van mobiliteit. De werkplaats Slim & snel verbinden en het intergemeentelijk overleg Mobiliteit willen weten wat de effecten zijn van de demografische (en andere) ontwikkelingen op bijvoorbeeld de automobiliteit. Welke maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer zijn nodig voor een vitale…

Lees meer

Atlas voor de Achterhoek in aanbouw

In het kader van de Agenda 2020 is er hard gewerkt aan de Atlas van de Achterhoek. De werkplaats Vitale Leefomgeving heeft een eerste tussenproduct opgeleverd, dat een selectie laat zien van de beschikbare kaarten en data en een doorkijk geeft naar het vervolgproces. De komende tijd wordt de Atlas verder aangevuld met onderwerpen uit…

Lees meer

Achterhoek vormt front met anticipeerregio’s

De Achterhoek wil samen met andere regio’s die (binnenkort) krimpen een gezamenlijke stem laten horen richting het Rijk. Op 25 april hield de Achterhoek een pitch voor onder andere minister Blok tijdens een overleg met alle Nederlandse anticipeerregio’s. Regio Noordoost Friesland heeft het initiatief genomen om als anticipeerregio’s meer met elkaar op te trekken. Het…

Lees meer

Kennisprogramma voor krimpgebieden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en RUIMTEVOLK starten met een uniek kennisprogramma dat burgers, ondernemers en ruimtelijke professionals met elkaar in contact brengt die betrokken zijn bij herbestemming, herontwikkeling, sloop/nieuwbouw van gebouwen of herinrichting van de openbare ruimte in krimp- en anticipeergebieden. Doel van het programma is om zogenoemde ‘bottom-up initiatieven’ met een hulpvraag…

Lees meer

‘Groene meststof is betere term’

Erkenning van mineralenconcentraten als kunstmest en problemen met vergunningen zijn ook in de Achterhoek knelpunten voor mestverwerking. Kijk ook op de website van de community of practice Goud voor Groenlo. en op de website van de Stichting Biomassa

Lees meer

Achterhoekse duurzame initiatieven landelijk in beeld

TV-programma Mooi, Duurzaam Nederland (RTL7) over verschillende inspirerende, duurzame initiatieven in de Achterhoek.                                Zondag 31 maart besteedde het tv-programma Mooi, Duurzaam Nederland op RTL7 aandacht aan een aantal inspirerende en duurzame initiatieven in de Achterhoek, zoals woningrenovatie door WBC Bouwgroep uit…

Lees meer

Transitieatlas brengt effect van beleidskeuzes in kaart

Promoveert De Graafschap in 2013? Met die prikkelende vraag maakten Achterhoekse raads- en Statenleden kennis met het instrument transitieatlas tijdens de afsluitende avond van een leerkring. Uiteraard stond niet De Graafschap centraal, maar de demografische transitie en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de Achterhoek. Tijdens de vier voorgaande leerkringavonden stonden de thema’s…

Lees meer

Achterhoek op geslaagde missie in Den Haag

De tweede editie van het Achterhoeks lentediner in perscentrum Nieuwspoort mag wederom een succes genoemd worden. Een Achterhoekse delegatie ging in gesprek met Tweede Kamerleden over de uitdagingen en kansen waar de Achterhoek voor staat op het gebied van demografische ontwikkeling, werk en economie. 20 maart, de eerste officiële lentedag van het jaar, vertrok een…

Lees meer

Muziek zonder grenzen tijdens 40-jarig jubileum Mozer-Commissie

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2013 viert de Mozer-Commissie haar 40-jarig jubileum met een Duits-Nederlands muziekfestival. De 21e juni vindt er na afloop van de Euregioraadvergadering een klassiek concert plaats met diverse musici uit zowel de Kreis Borken als de regio Achterhoek. Dit concert wordt vanaf 19.30 uur in de fraaie barokke kerk van Zwillbrock…

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.