Nieuwsberichten

Geavanceerd zoeken

No posts

1342 nieuwsberichten gevonden

Elf inzendingen SEO initiatiefprijs

Het SEO (Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek) heeft twee keer een prijs van € 7.500,- beschikbaar gesteld voor twee nieuwe en onderscheidende initiatieven die een bijdrage leveren aan de toekomst van de Achterhoek. Het kan gaan om werkgelegenheid, economische vitaliteit of nieuwe samenwerkingsvormen (flyer initiatiefprijs). De inzendtermijn sloot 31 oktober. het SEO heeft elf…

Lees meer

Talententuin toont jongeren innovatieve kracht van de Achterhoek

De Gruitpoort in Doetinchem wordt 22 november omgetoverd tot een bruisende en innovatieve ontmoetingsplaats, waar jonge talenten in contact komen met Achterhoekse werkgevers. Aan deze eerste editie van de Achterhoekse Talententuin nemen 25 bedrijven deel, die hun innovatieve producten en diensten laten zien aan jongeren die op zoek zijn naar een stageplaats of startersfunctie. Of…

Lees meer

Jongerendebat Samen Anders over krimp 31-10

Ca 40  Achterhoekse jongeren deelden ideeën en acties om de gevolgen van krimp op te vangen. Bekijk de foto’s, de korte film en de reportage van Focuz TV. Binnenkort volgt meer informatie over dit Jongerendebat ‘Samen Anders’. Volg ons via Twitter @achterhoek2020 en facebook.com/Achterhoek2020.

Lees meer

Achterhoek blij met investeringimpuls provincie

Regio Achterhoek heeft in een brief aan de provinciale commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn laten weten blij te zijn met de investeringsimpuls. Wat de Regio betreft uitstekend getimed; de Achterhoek is klaar voor de uitvoering van plannen zoals de kredietregeling MKB, actieplannen jeugdwerkloosheid en de impuls voor de bouw. De regiospecifieke investeringen in mobiliteit…

Lees meer

Inloophuis in één dag duurzaam opgeknapt

Zo’n 50 bouwvakkers, installateurs en leveranciers sloegen de handen ineen tijdens de Achterhoekse VerduurSaamdag op 26 oktober. Doel was om in één dag het pand voor mensen met kanker van Stichting Inloophuis Oude IJssel in Doetinchem te verduurzamen. Om vier uur ’s middags werd het huis opgeleverd inclusief nieuwe kozijnen, ruiten, vloer- en gevelisolatie, dakplaten,…

Lees meer

Achterhoek2020 bij Open Days van de regio’s

Tijdens de jaarlijkse Open Days voor regio’s in Brussel ontmoet de Achterhoek een groot aantal partners uit Oost Nederland en Europa. De Achterhoekse delegatie bestond dit jaar uit zo’n veertig vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de Euregio. Het College van Gedeputeerde Staten was voltallig aanwezig en hield…

Lees meer

De waarde van voedselketens voor de Achterhoek

Het rapport ‘De kracht van de Achterhoek‘ brengt in beeld wat de waarde van voedselketens is voor de Achterhoek. Lees de samenvatting. Het rapport laat zien dat de voedselsector (van boer tot winkelvloer) van vitaal belang is voor de Achterhoek en dat zonder aanvullende acties dit negatieve gevolgen heeft voor werkgelegenheid, landschap,  natuur en inkomsten voor de regio….

Lees meer

SEO Initiatiefprijs: draag een initiatief voor!

Het SEO (Sociaal Economisch Overleg) gaat zichzelf opheffen. Voordien stelt het twee keer een prijs van € 7.500,- beschikbaar voor twee nieuwe en onderscheidende initiatieven. Meer over deze prijsvraag. De belangrijkste vraag die ten grondslag lag aan de SEO conferentie #ikpakderuimte van 26 september 2013 is: Hoe gaan we kansen en ruimte pakken om de Achterhoek sterker te…

Lees meer

40 miljoen voor spoorlijn Arnhem–Winterswijk

In september 2013 vergaderde de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een maatregelenpakket dat de robuustheid van het spoor Arnhem-Winterswijk moet verbeteren. Belangrijkste onderdeel van dit pakket is de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. Daarnaast bevat het voorstel een aantal maatregelen om de kwaliteit van de spoorlijn te verbeteren…

Lees meer

Ted Kok lid stuurgroep Achterhoek Agenda 2020

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek heeft besloten om Ted Kok, wethouder van Aalten, af te vaardigen als bestuurslid in de stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, namens de Achterhoekse gemeenten. Kok vervangt Herman Kaiser die als burgemeester van Doetinchem behalve bestuurslid ook voorzitter van de stuurgroep was. Jan-Paul Kiefmann, vicevoorzitter VNO-NCW Achterhoek, is bestuurslid namens de…

Lees meer

Verkenning kleine windmolens met Münster

Regio Achterhoek start samen met de Fachhochschule Münster een verkenning naar de kleinschalige productie van duurzame energie met de nieuwste modellen kleine windmolens. De randvoorwaarden voor plaatsing op specifieke locaties is een belangrijk onderdeel van de verkenning. De verkenning beperkt zich tot locaties in de Achterhoek en de aangrenzende Duitse regio’s. Naast vermogen en kostprijs,…

Lees meer

Tonny van de Vondervoort vicevoorzitter Regio Achterhoek

Mevrouw Tonny van de Vondervoort, waarnemend burgemeester van Doetinchem, is de nieuwe vicevoorzitter van Regio Achterhoek. Het algemeen bestuur (AB) van de Regio Achterhoek heeft hier in zijn vergadering van 11 september 2013 unaniem mee ingestemd. De functie van vicevoorzitter was sinds 3 juli 2013 vacant omdat de heer Van Beem, burgemeester van Winterswijk, toen gekozen…

Lees meer

Veel plannen voor een krimpbestendige Achterhoek

Een grote groep Achterhoekers ging op 10 september in Winterswijk constructief aan de slag om de gevolgen van krimp in beeld te brengen en daarvoor oplossingen te bedenken. Regiovoorzitter Thijs van Beem vatte de opdracht samen met de woorden: “Hoe maken we de Achterhoek krimpproof?”. “De Achterhoek geeft geen krimp” kwam spontaan als nieuwe slogan…

Lees meer

Liesbeth Spies nieuwe voorzitter Achterhoek 2020

Liesbeth Spies wordt onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Agenda 2020. De stuurgroep is in het leven geroepen om met de 3 O’s (ondernemers, organisaties en overheid) en de inwoners van de Achterhoek een antwoord te geven op de grote opgaven voor de regio, zoals de economische crisis, de bevolkingsdaling en de overgang naar duurzame…

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.