Provincie Gelderland € 9,5 miljoen extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

Gelderse statenleden hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van 9,5 miljoen euro voor de Achterhoek. Daarmee is dit de eerste regio die een substantieel bedrag ontvangt voor de gebiedsagenda. 8RHK-ambassadeurs ziet de steun als erkenning voor de samenwerking en het uitvoeren van goede projecten.

Inzet op Smart werken en Smart living
Met dit mooie bedrag kunnen weer veel projecten gestart worden die passen binnen de Achterhoek Visie 2030. Een extra cofinanciering die goed te gebruiken valt, naast de € 20 miljoen die al eerder via het Rijk beschikbaar is gesteld in de zo genoemde Regio Deal. De provincie heeft het bedrag gelabeld aan de drie opgaven in de Visie 2030 Namelijk € 4 miljoen voor het doel smart werken en € 3,7 miljoen voor het doel smart living. Daarnaast € 1.7 miljoen voor het doel smart governance.

Werken en wonen mee stimuleren in de Achterhoek?
Projecten die bijdragen aan de Achterhoek Visie2030 zijn van harte welkom. Projectideeën kunnen gepitcht worden bij de thematafels van 8RHK Ambassadeurs, na contact met de betreffende tafelregisseur. Een projectidee komt tot leven via samenwerking met partners die de Achterhoek sterk willen houden, daarvoor kennis, daadkracht en financiële middelen beschikbaar willen stellen. Meer informatie is te vinden op de pagina projecten en subsidie.

Opvolger
De gebiedsagenda Achterhoek is de opvolger van de gebiedsopgave Achterhoek uit de vorige coalitieperiode De provincie is positief over de manier waarop de Achterhoek werkt aan haar opgaven: opgavegericht, integraal en samen met partners. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik ben blij met deze ambitieuze partner. Het innovatief investeren in nieuwe, regionale ontwikkelingen wordt door de Achterhoek goed opgepakt. Daar willen we graag aan bijdragen.”

Foto: Eerdere foto van ondertekening regiodeal in november 2019 door Peter van ’t Hoog en Mark Boumans