|

Vijf jaar 8RHK, tien ambassadeurs vertellen. Als tiende: Mark Boumans

Ruim tweehonderd Achterhoekers zijn sinds 2018 verbonden in een groot netwerk: 8RHK ambassadeurs. Wie zijn zij, waar staan zij voor, hoe kijken zij aan tegen de samenwerking die nu vijf jaar draait? Waar worden ze blij van (of juist niet), wat zijn hun ambities en wie geven zij een pluim? In aanloop naar het jubileumcongres op 27 september zoomen we in op tien ambassadeurs, sommigen van het eerste uur, anderen pas net gestart. Als laatste: Mark Bouwmans, voorzitter 8RHK Board en 8RHK Raad.

Mark Boumans (48) is sinds 2017 burgemeester van Doetinchem. In die functie is hij voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek, het bestuursorgaan dat als enige formele besluiten kan nemen over de Achterhoek als publiekrechtelijke samenwerking. Mark is Achterhoek ambassadeur sinds 2018, als voorzitter van de Achterhoek Board en de Achterhoek Raad. Hij woont in Doetinchem.

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:
“Lezen! Vooral spionageromans en detectives van Scandinavische schrijvers. Heel goed voor de broodnodige ontspanning. Ik lees alleen als ik echt de tijd ervoor heb. In de vakantie gaan er dan ook tien ‘frisse’, nieuwe boeken mee, die ik daarna weer doorgeef. Verder bezoek ik graag naar concerten van Phion en een paar keer per jaar ga ik op pad met een vriendenclub die elkaar nog kent van de middelbare school.”

Belangrijkste persoonlijke waarden:
“Verantwoordelijkheid nemen, eigen regie pakken. Iedereen heeft een of meerdere talenten en kan daarmee iets betekenen. Fouten maken mag, dat doe ik ook. Maar ik houd niet van half werk – afspraken kom ik na en fouten zet ik recht.”

Hier word ik blij van:
“Van lekker eten, mensen die goed kunnen koken! En van allerlei kleine dingen, want ik ben een optimist en word snel ergens blij van. Ik geniet ook van het teamwork in de regio, samen een bestuurlijke puzzel oplossen – dat geeft een goed gevoel.”

Hierbij knars ik met mijn tanden:
“De toenemende onverdraagzaamheid en intolerantie. Mensen die menen allerlei rechten te hebben, zonder daar plichten tegenover te zetten. ‘Als het maar goed is voor mij’ – anderen mogen het zelf uitzoeken. Ik heb het idee dat die tendens in de twintig jaar dat ik nu bestuurder ben, flink is toegenomen en dat baart me zorgen. Ik mis de gemeenschapszin van vroeger. Zo kun je tegenwoordig bij sommige sportverenigingen je bardienst afkopen – dat vind ik geen goede ontwikkeling.”

“Het is bijzonder om te merken hoe goed wij zijn geworden in het delen van macht, invloed en gezag. Veel regio’s willen het of proberen het, de Achterhoek doet het.”


Wat is voor jou het grootste succes van de samenwerking?
“Dat we ondanks flinke scepsis en weerstand nu toch hier staan. We moesten van ver komen. Burgemeesters als Herman Kaiser en Henk Aalderink en anderen, zoals Foppe Atema van VNO-NCW en Sarien Shkolnik van het Graafschap College, liepen begin deze eeuw voorop, zij hadden de onderlinge samenwerking in de Achterhoek hoog in het vaandel. Maar in 2017 zaten we, ondanks alle goede bedoelingen, op een dieptepunt. Na een herijking van onze opdracht, konden we een jaar later toch van start. Het was dan ook erg fijn en belonend dat de Achterhoekse gemeenteraadsleden en vele andere Achterhoekers onze samenwerking een goede score gaven, toen we die in 2022 evalueerden. Het harde werken is niet voor niets geweest. Het is bijzonder om te merken hoe goed wij zijn geworden in het delen van macht, invloed en gezag. Veel regio’s willen het of proberen het, de Achterhoek doet het.”

En een specifiek succes?
“Dat we uit het krimp-scenario zijn gestapt. Toen ik kwam had de Achterhoek dat omarmd, er vielen subsidies mee te krijgen. Maar we hebben er radicaal mee gekapt: we willen groeien. Daarom vind ik de Woondeal van dit voorjaar eigenlijk een nóg groter succes dan de Regio Deal.”

Wat zijn de ambities van de Board?
“Binnen de kaders uitvoering geven aan de Achterhoek Visie 2030. De doelen daarin willen we samen bereiken, op een ontspannen manier en door veel te ‘klankborden’. Het is ontzettend leerzaam om als overheid met ondernemers en organisaties samen te werken. Je krijgt verfrissende inkijkjes in de wereld van anderen en neemt zaken van elkaar mee naar je eigen organisatie.”

Welk cijfer geef jij de samenwerking?
“Een achtplus. We doen het beter dan goed, we kwamen in 2022 bovengemiddeld uit de evaluatie. Maar niet alles gaat goed, er is altijd ruimte voor verbetering. Dat we de tweede tranche Regio Deal niet direct toegewezen kregen, ligt grotendeels aan het Rijk; toch trek ik me dat namens de regio persoonlijk aan. Ook de (financiële) betrokkenheid van de provincie is geen uitgemaakte zaak. Er ligt echt nog werk voor ons.”

Waar zitten volgens jou valkuilen voor deze samenwerking?
“Dat we zoetsappig worden en zó blij zijn met onszelf dat we insukkelen. Nee, elkaar geen schouderklopjes geven, maar elkaar blijven uitdagen, dat is wat ik wil. Want de demografie werkt in ons nadeel, dat moeten we niet vergeten. Steeds meer ouderen en steeds minder jongeren: oftewel meer mensen hebben zorg nodig en minder mensen kunnen werken. Nu is onze score op brede welvaart nog heel goed en zijn onze inwoners bovengemiddeld gelukkig, maar om dit zo te houden, zullen we flink aan de bak moeten.”

Stel: 8RHK ambassadeurs is een huis en jij mag het verbouwen …
“De fundering is goed, het dak lekt niet en we hebben een heleboel mooie kamers. Ons balkon vind ik echter te klein: we kunnen nog een flinke verbeterslag maken met onze lobby. We zijn nog te weinig aanwezig op de plekken waar besluiten vallen: Den Haag en Brussel. We weten niet goed van elkaar wie daar zijn en wat zij doen, het geluid is te versnipperd terwijl we er dus wel zijn. Een paar tuinhuisjes met ambtelijke capaciteit erbij op die plekken … dat lijkt me hard nodig.”

Welke 8RHK ambassadeur(s) geef jij een pluim?
“Oei! Ik heb bewondering voor veel mensen, vooral voor de loyale ambassadeurs: de mensen van het eerste uur die ondanks de taaie klus tóch zijn gebleven en nog steeds bijdragen. En ik realiseer me heel goed dat we op de schouders staan van onze voorgangers, de stuurgroep Achterhoek2020, en van de Regio-organisatie. We zijn met zeer veel goede mensen bezig aan deze prachtige klus. Ik kan ze niet allemaal bij naam noemen; wel wil ik mijn drie vicevoorzitters specifiek langs deze weg bedanken voor hun inzet, ook om mij af en toe te vervangen en met raad en daad bij te staan.”

Lees ook de interviews met Anne Groot Zevert (8RHK Raad), Mirjam Koster-Wentink (8RHK Board), Marianne Besselink (algemeen bestuur Regio Achterhoek), Arthur Jansen (8RHK Board), Karin Klein Lebbink (8RHK Raad), Els Birkenhäger (8RHK Board), Carolien Nijhuis (SmartHub Young Talent), Alexander van der Graaff en Saar Veneman (secretaris-directeur 8RHK).