Nieuwsberichten

Geavanceerd zoeken

No posts

981 nieuwsberichten gevonden

Inloophuis in één dag duurzaam opgeknapt

Zo’n 50 bouwvakkers, installateurs en leveranciers sloegen de handen ineen tijdens de Achterhoekse VerduurSaamdag op 26 oktober. Doel was om in één dag het pand voor mensen met kanker van Stichting Inloophuis Oude IJssel in Doetinchem te verduurzamen. Om vier uur ’s middags werd het huis opgeleverd inclusief nieuwe kozijnen, ruiten, vloer- en gevelisolatie, dakplaten,…

Lees meer

Achterhoek2020 bij Open Days van de regio’s

Tijdens de jaarlijkse Open Days voor regio’s in Brussel ontmoet de Achterhoek een groot aantal partners uit Oost Nederland en Europa. De Achterhoekse delegatie bestond dit jaar uit zo’n veertig vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de Euregio. Het College van Gedeputeerde Staten was voltallig aanwezig en hield…

Lees meer

De waarde van voedselketens voor de Achterhoek

Het rapport ‘De kracht van de Achterhoek‘ brengt in beeld wat de waarde van voedselketens is voor de Achterhoek. Lees de samenvatting. Het rapport laat zien dat de voedselsector (van boer tot winkelvloer) van vitaal belang is voor de Achterhoek en dat zonder aanvullende acties dit negatieve gevolgen heeft voor werkgelegenheid, landschap,  natuur en inkomsten voor de regio….

Lees meer

SEO Initiatiefprijs: draag een initiatief voor!

Het SEO (Sociaal Economisch Overleg) gaat zichzelf opheffen. Voordien stelt het twee keer een prijs van € 7.500,- beschikbaar voor twee nieuwe en onderscheidende initiatieven. Meer over deze prijsvraag. De belangrijkste vraag die ten grondslag lag aan de SEO conferentie #ikpakderuimte van 26 september 2013 is: Hoe gaan we kansen en ruimte pakken om de Achterhoek sterker te…

Lees meer

40 miljoen voor spoorlijn Arnhem–Winterswijk

In september 2013 vergaderde de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een maatregelenpakket dat de robuustheid van het spoor Arnhem-Winterswijk moet verbeteren. Belangrijkste onderdeel van dit pakket is de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. Daarnaast bevat het voorstel een aantal maatregelen om de kwaliteit van de spoorlijn te verbeteren…

Lees meer

Ted Kok lid stuurgroep Achterhoek Agenda 2020

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek heeft besloten om Ted Kok, wethouder van Aalten, af te vaardigen als bestuurslid in de stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, namens de Achterhoekse gemeenten. Kok vervangt Herman Kaiser die als burgemeester van Doetinchem behalve bestuurslid ook voorzitter van de stuurgroep was. Jan-Paul Kiefmann, vicevoorzitter VNO-NCW Achterhoek, is bestuurslid namens de…

Lees meer

Verkenning kleine windmolens met Münster

Regio Achterhoek start samen met de Fachhochschule Münster een verkenning naar de kleinschalige productie van duurzame energie met de nieuwste modellen kleine windmolens. De randvoorwaarden voor plaatsing op specifieke locaties is een belangrijk onderdeel van de verkenning. De verkenning beperkt zich tot locaties in de Achterhoek en de aangrenzende Duitse regio’s. Naast vermogen en kostprijs,…

Lees meer

Tonny van de Vondervoort vicevoorzitter Regio Achterhoek

Mevrouw Tonny van de Vondervoort, waarnemend burgemeester van Doetinchem, is de nieuwe vicevoorzitter van Regio Achterhoek. Het algemeen bestuur (AB) van de Regio Achterhoek heeft hier in zijn vergadering van 11 september 2013 unaniem mee ingestemd. De functie van vicevoorzitter was sinds 3 juli 2013 vacant omdat de heer Van Beem, burgemeester van Winterswijk, toen gekozen…

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.